Wszelkie informacje nt. śp. kleryka Alfonsa Mańki OMI znajdują się na stronie internetowej https://manka.oblaci.pl