Co to jest chrzest?
Chrzest św. to pierwszy i najważniejszy Sakrament: gładzi grzech pierworodny, daje Łaskę Bożą, zapoczątkowuje w człowieku Życie Boże. Odpowiedzialność za wychowanie religijne dziecka spoczywa na rodzicach i chrzestnych. Zobowiązują się do tego wobec Wspólnoty Kościoła podczas liturgii chrztu.

Dokumenty wymagane do chrztu dziecka:

Dziecko do chrztu należy zgłosić co najmniej 2 tygodnie przed chrztem przedstawiając:

  • od dziecka: akt urodzenia z USC,
  • od rodziców i chrzestnych: imiona, nazwiska, wiek i adres.

Najlepszym dniem udzielenia Sakr. Chrztu Św. jest niedziela. Chrzest może być udzielany w czasie lub po Mszy Św. Ze względu na brak wolnych intencji chrzest może być także udzielony w sobotę poza Mszą, a Msza w int. dziecka i jego rodziców może być odprawiona w innym terminie.

Rodzice chrzestni.

Chrzestnym może być katolik, który:

1. Przyjął bierzmowanie.
(od młodzieży uczącej się można zażądać zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację!)
2. Prowadzi życie zgodne z wiarą stanowiąc dla dziecka przykład życia katolickiego.
(uczęszczanie na Msze, przystępowanie do Sakr. Pokuty, modlitwa…)
 

więcej