Apostolat Maryjny

AMMApostolat Maryjny to jedna z wielu organizacji apostolskich działających w naszym kraju i na świecie. Wywodzi się z dawnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które powstało w dawnej Galicji z inicjatywy ks. Franciszka Domarackiego misjonarza z byłej Galicji. W roku 1905 biskup galicyjski wystosował pismo z prośbą do Ojca Świętego o zatwierdzenie Stowarzyszenia i nadania mu przywilejów oraz odpustów. Papież Pius X w dniu 08-06-1905r. zatwierdził to Stowarzyszenie, które było ściśle związane z objawieniami, przy ulicy du Bac w Paryżu, jakie otrzymała św. Katarzyna Labouré w 1830 r.  Po drugiej wojnie światowej Stowarzyszenie zostało rozwiązane przez władze komunistyczne dzieląc los innych organizacji kościelnych. W 1980 roku z okazji 150-rocznicy objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré, Ojciec Świety Jan Paweł II nawiedza kaplicę Cudownego Medalika przy ul. Du Bac w Paryżu a w naszym kraju zrodził się pomysł wskrzeszenia dawnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika pod nazwą Apostolat Maryjny. 

Obrońcy Życia

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego | Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Złotoryi  | Rzymsko Katolicka Parafia św. Jadwigi ŚląskiejDuchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej: radosnej, światła, bolesnej lub chwalebnej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia (np. częsta spowiedź i Komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy).
Duchowa Adopcja powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią jej Niepokalane Serce.

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. "Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" - napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec.

więcej

Liturgiczna Służba Ołtarza (Ministranci)

Liturgiczna Służba OłtarzaNie wyobrażamy sobie dziś kościoła bez ministrantów. Są najbliżej Chrystusa obecnego w tabernaculum, kapłana i ołtarza, który stanowi centrum podczas liturgii. Obecność ministranta w prezbiterium ze swej istoty ma charakter „służby”. Przy czym służyć samemu Chrystusowi to ogromny zaszczyt, łaska i zobowiązanie. Dlatego ich zadaniem jest troska o osobistą formację religijną (regularna spowiedź św. modlitwa, zgłębianie wiedzy religijnej), dawanie dobrego przykładu swoim życiem w szkole i w domu. Oczywiście każdy dba o swój strój i – nade wszystko – sumienne wykonywanie funkcji związanych ze służbą przy ołtarzu.

Dzieci Maryi

Odpowiednikiem służby chłopięcej w Kościele jest posługa Dzieci Maryi – dziewczyn, które pełnią swoją służbę Bogu na wzór Maryi. Jest to piękna służba w pokorze, czystości, rozmodleniu i bliskości z Matką Najświętszą.
Głównym celem wspólnoty Dzieci Maryi jest szczera troska o życie na wzór Matki Bożej i szerzenie kultu maryjnego. Jest to odpowiedź na testament płynący z krzyża, który mówi o tym, że Maryja jest Matką wszystkich ludzi. Dziewczyny z grupy marianek podczas uroczystości kościelnych stoją ze sztandarem ku czci Matki Bożej w pelerynach w kolorze niebieskim – maryjnym.

Schola

Schola Schola parafialna została utworzona w październiku 2016 r. z inicjatywy p. Justyny Kunickiej. Złożona jest z chętnych do śpiewania dzieci i młodzieży. Uświetnia Msze Św. pieśniami religijnymi, a w czasie Bożego Narodzenia - kolędami. Schola liczy obecnie 12 osób (dziewczynki i chłopcy). Próby scholi odbywają się w soboty w salce parafialnej. Prowadzi je p. Justyna Kunicka.

więcej