Regulamin konkursu.

REGULAMIN DIECEZJALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
ogłoszonego w dniu 80. rocznicy męczeńskiej śmierci
kleryka Alfonsa Mańki OMI (1917-1941)

 

więcej

Finał

Finał Diecezjalnego Konkursu Literackiego

W Lisowicach odbył się finał Diecezjalnego Konkursu Literackiego pod hasłem "Będę wierny Bogu aż do śmierci". Konkurs został ogłoszony w styczniu. Prawie 70 prac nadesłało ponad 50 osób, także spoza diecezji gliwickiej.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach – poezji i prozy (opowiadanie lub esej) oraz w dwóch grupach wiekowych: młodzież od kl. VII szkoły podstawowej do lat 18 i dorośli.

Pierwszą nagrodę otrzymali: w dziale poezja, kategoria młodzież – Dominika Sobel, lat 13, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Boruszowicach; w dziale poezja, dorośli – Eleonora Błyszcz z Lisowic; w dziale proza, młodzież – Adam Goniwiecha ze Strzebinia, lat 17, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu; w dziale proza, dorośli – Krystian Piontek z Lisowic. Prace spoza diecezji oceniane były oddzielnie. Pełna lista laureatów znajduje się TUTAJ.

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w Lokalnym Centrum Społeczno-Kulturalnym w Lisowicach. Podczas gali prezentację kleryka Mańki przedstawił o. Lucjan Osiecki OMI, wicepostulator w przygotowywanym procesie beatyfikacyjnym. Nagrodami były karty podarunkowe do sklepu sportowego i cenne pozycje książkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i wydane prace konkursowe. Mieli także okazję zwiedzić parafialny ogród św. Jana Nepomucena, patrona parafii w Lisowicach.  

Konkurs wspólnie zorganizowali Wydawnictwo św. Macieja Apostoła z Lublińca i parafia w Lisowicach, skąd pochodził kleryk Alfons Mańka ze zgromadzenia oblatów, męczennik II wojny światowej. Uwięziony przebywał w kolejnych obozach koncentracyjnych i ostatecznie w Mauthausen-Gusen po ciężkich pracach w kamieniołomie zmarł z wycieńczenia 22 stycznia 1941 roku.

Laureaci konkursu

Dział: poezja

Kategoria: młodzież

I nagroda

DOMINIKA SOBEL, lat 13, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Jana Pawła II, Boruszowice

II nagroda

JULIA JEZIOROWSKA, lat 13, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Koszęcin

więcej