Jest to Sakrament dla wszystkich chorych, nawet chorych dzieci, dlatego od dawna nie stosuje się nazwy „ostatnie namaszczenie”! Poza tym można, a w trwałej chorobie i dojrzałym wieku nawet należy, powtarzać ten sakrament.

Podstawa biblijna - Jk 5,14-15: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”.

 

Informacje praktyczne

Na obrzęd Namaszczenia Chorych w miarę możliwości należy przygotować stół jak do kolędy.

Istotą Sakramentu Namaszczenia Chorych jest namaszczenie czoła i rąk chorego oraz formuła:

„Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym mi­łosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego”. W. „Amen”.

„Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwi­gnie”. W. „Amen”.

 

Osoby potrzebujące sakramentu namaszczenia chorych lub ich rodziny mogą się zgłaszać o każdej porze osobiście lub telefonicznie na nr 34 356-33-56 lub 601-295-446. 

Namaszczenie chorych jest udzielane każdego roku osobom chętnym podczas Mszy Św. w Światowym Dniu Chorych tj. 11 lutego.

Człowiek i cierpienie - warto pamiętać!

 • Cierpienie jest nieodłącznym elementem naszego życia,
 • Cierpienie ma wartość zbawczą – cierpieniem Chrystus odkupił winy ludzi!,
 • Cierpienie nigdy nie jest karą Bożą!,
 • Cierpienie (a także wiele chorób) bardzo często jest wynikiem konsekwencji złego, ludzkiego postępowania (złe odżywianie, brawura w zachowaniu…),
 • Cierpienie zawsze pozostanie w jakiejś części tajemnicą,
 • Bóg nigdy nie dopuszcza cierpienia ponad nasze siły!,
 • Bóg dopuszcza zło tylko wtedy, jeśli może z niego wyniknąć większe dobro dla człowieka,
 • Bóg w swej wszechmocy nawet za zła potrafi wyprowadzić dobro!,
 • Cierpieni,e gdy jest ofiarowan,e często jest powodem czyjegoś nawrócenia, pojednania, zmiany życia na lepsze,
 • Nie tyle mamy się zastanawiać „dlaczego?” choroba, cierpienie, co myśleć „dla kogo” mogę cierpieć i „za kogo” je ofiarować oraz "jak pomóc?",
 • Naszym zadaniem nie jest wszystko rozumieć, ale we wszystkim być wiernym Bogu,

"Jak bez miłości nie można żyć, tak bez cierpienia nie można kochać."