św. Jan Nepomucen, ur. ok. 1350, zm. 1393, prezbiter i męczennik

Wspomnienie: 21 maja

Św. Jan urodził się w Pomuku (Nepomuk) koło Pragi. Rok jego przyjścia na świat nie jest dokładnie znany. Jego ojciec, Velfia, byl miejscowym urzędnikiem. Pierwsza ścisła wiadomość o Świętym pochodzi z roku 1370. Figuruje on wtedy jako kleryk zatrudniony w charakterze notariusza w kurii biskupiej w Pradze. W roku 1380 został wyświęcony na kapłana i otrzymał probostwo przy kościele św.Galla (Gawla) w Pradze. Równocześnie pełnił dalej obowiązki notariusza przy arcybiskupie Janie Jenzensteinie. W roku 1381 metropolita wysłał Jana na studia uniwersyteckie w Pradze a potem w Padwie (1382-1387). Wrócił do Pragi w charakterze doktora prawa. Został mianowany kanonikiem - proboszczem przy kolegiacie św.Idziego, a dwa lata później kanonikiem - proboszczem przy kościele św.Piotra i Pawła w Wyszechradzie. W roku 1390 arcybiskup mianuje św. Jana archidiakonem i proboszczem w Saaz. Niedługo tu wszakże zabawił, gdyż stad metropolita powołał Jana na swojego wikariusza generalnego.

więcej

Diecezjalny Konkurs o Św. Janie Nepomucenie - podsumowanie i wyniki.

Drodzy Księża, Katecheci i Nauczyciele!

Z radością, satysfakcją i wdzięcznością informujemy, że w różnych kategoriach naszego konkursu wzięło udział ok. 600 uczniów ze szkół różnych rejonów naszej diecezji. Nadeszło wiele ciekawych prac plastycznych (386!) i literackich, zaś 17 szkół przeprowadziło szkolny etap konkursu wiedzy.
Po wielogodzinnych obradach jury konkursu, publikujemy poniżej listę osób zakwalifikowanych do finału konkursu wiedzy oraz nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie plastycznym i literackim.
Szczegółowe informacje organizacyjne o finale i wręczeniu nagród zostaną przekazane nauczycielom-opiekunom uczestników w wiadomościach e-mail.
Serdecznie dziękujemy wszystkim kapłanom, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom za udział i włożone zaangażowanie.

Ks. prob. Rafał Wyleżoł – przewodniczący jury

więcej

Regulamin Diecezjalnego Konkursu o Św. Janie Nepomucenie.

więcej

Literatura do Diecezjalnego Konkursu o Św. Janie Nepomucenie.

więcej