ks. Józef Anczok: 1989 - 2005

Ks. Józef Anczok - budowniczy kościoła w Lisowicach.

Urodził się 21 lutego 1938 roku w Radzionkowie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 marca 1970 roku w Katowicach od bp. Herberta Bednorza. Był wikarym w parafiach NSPJ w Nakle Śląskim, św. Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach, św. Jana Nepomucena w Bytomiu-Łagiewnikach Śląskich, św. Michała Archanioła w Siemianowicach Śląskich-Michałkowicach, Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim, Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim oraz Wniebowzięcia NMP w Lubecku. 

Od 1989 r. do 2005 r. był proboszczem w Lisowicach. Wcześniej, jako wikary w Lubecku, był rektorem tutejszej kaplicy. W październiku 2005 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w rodzinnym Radzionkowie-Rojcy, gdzie zmarł 14.02.2014 r. i tamże został pochowany.

ks. Henryk Morawiec: 2005 - 2015

Ksiądz Henryk Morawiec urodził się 6 marca 1950 roku w Siemianowicach, święcenia kapłańskie przyjął 27 marca 1975 roku w Katowicach. Najpierw był wikarym w wielu parafiach dawnej diecezji katowickiej: św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju, św. Jerzego w Dębieńsku, św. Marii Magdaleny w Bełku, NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy, św. Jana Nepomucena w Bytomiu-Łagiewnikach, Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach i Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim.

Po utworzeniu diecezji gliwickiej w latach 1992-1996 pełnił funkcję administratora parafii Trójcy Świętej w Bytomiu, będąc w tym samym czasie kapelanem więziennym w bytomskim Areszcie Śledczym. Później został administratorem parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Kamieńskich Młynach (1996-2000), a następnie proboszczem tej parafii (2000-2003). W kolejnych latach był proboszczem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Brynicy (2003-2005) i św. Jana Nepomucena w Lisowicach (2005-2015), po czym przeszedł na emeryturę. Zmarł 24 sierpnia 2020 r. i został pochowany na cmentarzu w Lisowicach.

ks. Rafał Wyleżoł: od 2015

Ks. Rafał Wyleżoł urodził się 25 marca 1973 r. w Zabrzu. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1998 roku w Gliwicach. W latach 1998 - 2003 był wikarym w parafii Św. Józefa w Zabrzu, następnie w parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach (2003-2009). Od roku 2001 przez 9 lat pełnił funkcję diecezjalnego asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Gliwickiej. Także od 2001 roku zainicjował w Zabrzu organizację Zabrzańskiech Szosowych Wyścigów Rowerowych Niezrzeszonych, które organizował przez 19 lat z rzędu, jednocześnie w nich startując z racji swojej kolarskiej pasji.

W roku 2009 został mianowany proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Rudach i jednocześnie kustoszem Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Pokornej. Parafię w Lisowicach objął w roku 2015.