Rada duszpasterska, jest to rada, do której należeć powinni księża pracujący w parafii, oraz świeccy. Rada duszpasterska jest wyłącznie organem doradczym proboszcza, a jej zadaniem jest analiza działań pasterskich i definiowanie praktycznych wniosków. Istnienie rady duszpasterskiej nie jest wymuszone prawem kanonicznym, natomiast ich istnienie w parafiach diecezji zależne jest od decyzji biskupa diecezjalnego, który określa również sposób i zakres działania rad.
Źródło: Wikipedia

 

Skład Rady Parafialnej

Członkami Rady Parafialnej zostali ogłoszeni:

 • Z urzędu – Ks. Rafał Wyleżoł – Proboszcz, przewodniczący Rady Parafialnej
 • P. Lizoń Edmund – p.o. kościelny
 • P. Piosek Henryk - p.o. kościelny
 • P. Henryk Mika - opiekun cmentarza


Z wyboru Parafian :

 • P. Tomasz Błyszcz
 • P. Józef Poloczek
 • P. Elzbieta Trybus
 • P. Katarzyna Kuc  
 • P. Joachim Panek
 • P. Adam Poremba
 • P. Mariusz Poloczek
 • P. Krzsztof Brol