O bierzmowanie proszą wspólnotę Kościoła: osoby wierzące (praktykujące), przystępujące regularnie do sakramentów (Pokuty i Eucharystii), uczęszczające systematycznie na katechezę oraz pragnące żyć słowem Bożym, rozwijać swoją wiarę przez świadectwo życia i zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej. 

Kandydaci do bierzmowania uczestniczą obowiązkowo w katechezie szkolnej oraz sakramentach i spotkaniach dla młodzieży ogłaszanych przez księdza proboszcza.

Sakrament ten powinien być przyjmowany w parafii zamieszkania. Jeżeli kandydat jest z innej parafii - dostarcza stosowną zgodę przeniesienia przygotowania do tego sakramentu od duszpasterzy z parafii zamieszkania i postępuje jak powyżej. Jeżeli był on ochrzczony poza naszą parafią i poza naszą parafią przystąpił do pierwszej Komunii Świętej, w odpowiednim czasie dostarcza skrócony wyciąg aktu chrztu 

 

Świadek bierzmowania.

Godność tę może pełnić: osoba wierząca (tzn. praktykująca), najlepiej rodzic chrzestny kandydata, osoba bierzmowana, postępująca według zasad wiary. W niektórych przypadkach może to być osoba inna niż rodzic chrzestny. W wyjątkowej sytuacji może to być rodzic bierzmowanego; zasadniczo nie może nim być rówieśnik czy rówieśniczka. Świadek, nieustannie wspiera kandydata do bierzmowania modlitwą i głęboką postawą wiary. Świadczy w dniu bierzmowania. Przygotowanie liturgiczne dla świadków odbywa się w dniu próby przed uroczystością bierzmowania.

Bierzmowanie dorosłych

Sakrament ten jest udzielany osobom dorosłym po przygotowaniu w naszej parafii. Bliższe informacje można uzyskać poprzez osobisty lub telefoniczny kontakt z księdzem proboszczem.

Po przygotowaniu i dostarczeniu aktu chrztu (dostarcza wtedy, jeżeli kandydat był ochrzczony i przyjął I. Komunię Św. poza naszą parafią) otrzymuje od miejscowego prpboszcza poświadczenie o zdatności do przyjęcia bierzmowania i zostaje zgłoszony do przyjęcia tego sakramentu w gliwickiej katedrze.