Sakrament pokuty jest sprawowany codziennie na 15 min. przed Mszą Świętą.

Dodatkowe okazje do spowiedzi:

 • w każdą sobotę o godz 16:00 lub 16:30 (zgodnie z bieżącymi ogłoszeniami);
 • w każdy I czwartek, piątek i sobotę miesiąca o godz. 16:00;
 • przed ważnymi uroczystościami i świętami zgodnie z bieżącymi ogłoszeniami.

 

Warto pamiętać odnośnie sakramentu pokuty!

 • Rzeczą ludzką jest zgrzeszyć, szatańską byłoby trwanie w grzechu.
 • Największym zwycięstwem jest zwycięstwo nad samym sobą,
 • Bóg potępia grzech – zło, nigdy człowieka.
 • Spowiedź usuwa grzech ale pozostają jego konsekwencje i przyzwyczajenia do niego.
 • Rzadkie spowiadanie powoduje nieczułość na grzech.
 • Nawrócenie – zmiana już myślenia!
 • Kryteria grzechu: Świadomie, dobrowolnie, w rzeczy wielkiej - ważnej
 • W sakr. Pokuty obwiniamy siebie, a wtedy Bóg j. Tym, który uniewinnia.
 • Nie ma banalnych grzechów, są banalnie przeżywane.
 • Gdy są wątpliwości „grzech – nie grzech” lepiej wyznać dla spokoju sumienia.
 • Nie lekceważyć „drobnych” grzechów! Powoduje to oswojenie się z nimi i niepostrzeżenie pojawią się „ciężkie”.
 • Każdy upada, ale zbliża się do Boga ten, kto powstaje.
 • Na sądzie Bóg nie zapyta o nasze grzechy (ile, jakie, jak często), ale o to, jak często powstawaliśmy z nich.
 • „Bóg nie pamięta grzechu” pp. Benedykt.
 • Bóg w swej wszechmocy nawet za zła potrafi wyprowadzić dobro!