Małżeństwo jest szczególnym sakramentem, którego udzielają sobie nawzajem małżonkowie, kapłan zaś jest koniecznym tzw. urzędowym świadkiem tego faktu, ponieważ małżeństwo stawia zawierających je w pewnym publicznym stanie życia w Kościele. Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Sakrament małżeństwa tworzy z Bożą pomocą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości tych, których Bóg stworzył jako „mężczyznę i niewiastę” i do których rzekł: „bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1,28), a o których Chrystus powiedział „A taj już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19,6). Sakrament małżeństwa umacnia małżonków do miłowania siebie wzajemnie tak, jak sam Chrystus umiłował swoją oblubienicę – Kościół. Bez jego błogosławieństwa trwanie w miłości może być bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. (KKK 1601-1666).

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa konkordatowego:

  1. Zaświadczenie z nauk przedślubnych (mogą być odbyte gdziekolwiek),
  2. Zaświadczenie z poradnictwa rodzinnego (również gdziekolwiek),
  3. Świadectwo chrztu (z parafii gdzie narzeczony/a byli ochrzeni, wypisane maks. 3 miesiące przed ślubem),
  4. Dokumenty konkordatowe – obydwoje narzeczeni z dowodami osobistymi odbierają 3 egzemplarze w Urzędzie Stanu Cywilnego miasta/gminy zameldowania jednego z nich (maksymalnie 6 miesięcy przed ślubem),
  5. Świadectwo nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej (do wglądu),
  6. Z ww. dokumentami i dowodami osobistymi ok. 3 miesiące przed ślubem spisujemy w kancelarii Protokół Przedmałżeński. Datę spisania protokołu należy wcześniej ustalić. Tel.: (34) 356-33-56 lub 601-295-446

Istotne informacje:

 

  1. Zapowiedzi przedślubne (wypisuje się je przy protokole). Narzeczeni dostarczają je do swych parafii zamieszkania. Tam muszą być wygłaszane przez 2 niedziele. Następnie należy dostarczyć je z powrotem do parafii gdzie spisywany był protokół przedmałżeński.
  2. 2 spowiedzi przedślubne (ok. miesiąca i 2/3 dni przed ślubem). Karteczki do spowiedzi otrzymuje się też przy spisywaniu protokołu.
  3. W przypadku zawierania sakr. małżeństwa poza swoją parafią, potrzebny jest tzw. "przekaz ślubu"/ „licencja” do parafii, w której zostanie zawarte małżeństwo. Wypisuje to proboszcz parafii narzeczonej albo narzeczonego.
  4. Strojenie kościoła leży w gestii pary młodej, ale aranżację należy skonsultować z proboszczem. Proszę wcześniej zgłosić termin strojenia. Do wystroju kościoła można używać materiałów w kolorze: białym lub ecru (czystość), niebieskim (maryjnym), żółtym (papieski), czerwony (miłość). Kwiaty i świece nie mogą być sztuczne - postanowienie Synodu Diec. Gliwickiej!
więcej